Minggu, 09 November 2014

Mengemas Wadah Hantaran Seserahan

Kemasan adalah finishing atau tahapan akhir dari sebuah kreasi hantaran.Tujuan dari mengemas adalah agar hantaran tidak kotor bila akan disimpan lama,juga agar tidak mudah rusak ketika dibawa untuk perjalanan jauh. 

Biasanya kemasan berupa plastik. Baik itu yang polos maupun dengan motif. Namun plastik polos mempunyai beberapa keunggulan dibanding dengan plastik motif. 

Plastik polos mempunyai lebar yang lebih besar sehingga bisa mengemas penuh wadah besar tanpa disambung. Dengan plastik polos hasil kreasi hantaran akan lebih menonjol disbanding dengan plastik bermotif dimana kreasi hantaran penampilannya akan terhalang oleh motif yang ada.

0 komentar:

Posting Komentar